Ngành GD&ĐT TP Hải Phòng

Phòng GD&ÐT quận Dương Kinh

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh

Địa chỉ: Km số 3 đường Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Số điện thoại: 02253.880.443 - Website: pgdduongkinh.haiphong.edu.vn